Norwegian Swedish English Korean
 1. Forsiden
 2. Blogg
 3. SPGR metode
  1. SPGR - Hva og hvorfor
  2. SPGR - teoretisk grunnlag
  3. SPGR som instrument
 4. Tjenester Kurs
  1. SPGR
  2. Kurs
 5. Ressurser
  1. Videoforelesninger
  2. Litteratur og materiell
 6. Forum SPGR
 7. Om oss
  1. Om Oss
  2. Kontakt oss

Velkommen til Institutt for forskning og praksis som bidrar til å Styrke Person-Gruppe Relasjoner; SPGRinstitute

og nettverksportalen Forum SPGR. Se også vår blogg www.InnovativeTeams.no for siste nytt og kommentarer. (mer om oss her).

Vårt formål å gi ledere, konsulenter, HR personell og forskere som arbeider med team den nyeste kunnskap og metoder i en form de kan anvende i sin praksis.

Kalender

Start 8.04.2019 [LEDIGE PLASSER]

"Makt og maktbruk i arbeidslivet". Forstå maktens dynamikk (1 dag), Oslo.
Les mer om kurset her

Start 10-11.04.2019 [LEDIGE PLASSER]

"Effektive team". Kurs med autorisering i SPGR (2 samlinger), Oslo.
Les mer om kurset her
Om autorisering

25-26.04.2019 [LEDIGE PLASSER]

"Innovasjon og kreativitet i team". Hvordan skape grunn for nytenkning (1 samlinger a 2 dager), sted ikke bestemt.
Les mer om kurset her

Start (13-)14.05.2019 [LEDIGE PLASSER]

"Hvordan styrke person-gruppe relasjonene, Oslo Akershus festning.
SPGR konferansen 2019. Se www.InnovativeTeams.no

Start 12-13.09.2019 [LEDIGE PLASSER]

"Digitalisering - trusler og muligheter (2 samlinger hhv 2 og 1 dag), Oslo.
Les mer om kurset her

(Oppdatert 22.03.2019)