Norwegian Swedish English Korean
 1. Forsiden
 2. Blogg
 3. SPGR metode
  1. SPGR - Hva og hvorfor
  2. SPGR - teoretisk grunnlag
  3. SPGR som instrument
 4. Tjenester & Kurs
  1. Analyse
  2. Sertifisering
  3. Kurs
  4. Konferanse
 5. Ressurser
  1. Videoforelesninger
  2. Litteratur og materiell
 6. SPGR Gyre Web
 7. Om oss
  1. Om Oss
  2. Kontakt oss

Velkommen til Institutt for forskning og praksis som bidrar til å Styrke Person-Gruppe Relasjoner; SPGRinstitute

og nettverksportalen SPGR Gyre Web. Se også vår blogg www.InnovativeTeams.no for siste nytt og kommentarer. (mer om oss her).

Vårt formål å gi ledere, konsulenter, HR personell og forskere som arbeider med team den nyeste kunnskap og metoder i en form de kan anvende i sin praksis.

Kalender

Start 2.10.2019 [FULLTEGNET]

"Digitalisering - trusler og muligheter (3 samlinger hhv 1, 2 og 1 dag), Oslo.
Les mer om kurset her

Start 14.10.2019 [UTSATT]

"Makt og maktbruk i arbeidslivet". Forstå maktens dynamikk (1 dag), Oslo.
Les mer om kurset her

11.10.2019 [LEDIGE PLASSER]

"Innovasjon og kreativitet i team". Hvordan skape grunn for nytenkning (1 samlinger a 3 dager), Oslo.
Les mer om kurset her

(Oppdatert 17.09.2019)