Norwegian Swedish English Korean
 1. Forsiden
 2. Blogg
 3. SPGR metode
  1. SPGR - Hva og hvorfor
  2. SPGR - teoretisk grunnlag
  3. SPGR som instrument
 4. Tjenester & Kurs
  1. Analyse
  2. Sertifisering
  3. Kurs
  4. Konferanse
 5. Ressurser
  1. Videoforelesninger
  2. Litteratur og materiell
 6. SPGR Gyre Web
 7. Om oss
  1. Om Oss
  2. Kontakt oss

Videolinker

Linkene nedenfor gir deg tilgang til videoforelesninger med tematikk relatert til SPGR.

Forelesninger om teori og metoder for konsultasjon og forskning på grupper og team

De to forelesningene nedenfor gir en introduksjon til spinnteorien for grupper

De tre forelesningene nedenfor gir en introduksjon til trender i forskning og innføring i SPGR

Forelesninger fra "Teamet" Del 1

De tre forelesningene nedenfor gir en oversikt over Del 1 i boken "Teamet - utvikling, effektivitet og endring i grupper".

Forelesninger gitt for studenter på kurset "Eksperter i team" ved NTNU

De to forelesningene nedenfor som hver er på to timer, har omtrent samme innhold. De gir en introduksjon til SPGR i en lett form. Opptakene er gjort i auditoriet med ditto kvalitet.

Andre forelesninger

Her er noen forelesninger som kan være relevant i forholdet til noen av kursene som tilbyes av SPGR institute AS.

Introduksjonsforelensinger til kurset "IKT og endring i komplekse organisasjoner"

De to forelesningene nedenfor gir en oversikt over kurset "IKT og endring i komplekse organisasjoner".