Norwegian Swedish English Korean
 1. Forsiden
 2. Blogg
 3. SPGR metode
  1. SPGR - Hva og hvorfor
  2. SPGR - teoretisk grunnlag
  3. SPGR som instrument
 4. Tjenester Kurs
  1. SPGR
  2. Kurs
  3. Konferanse
 5. Ressurser
  1. Videoforelesninger
  2. Litteratur og materiell
 6. SPGR Gyre Web
 7. Om oss
  1. Om Oss
  2. Kontakt oss

Videolinker

Linkene nedenfor gir deg tilgang til videoforelesninger med tematikk relatert til SPGR.

Forelesninger om teori og metoder for konsultasjon og forskning på grupper og team

De to forelesningene nedenfor gir en introduksjon til spinnteorien for grupper

De tre forelesningene nedenfor gir en introduksjon til trender i forskning og innføring i SPGR

Forelesninger gitt for studenter på kurset "Eksperter i team" ved NTNU

De to forelesningene nedenfor som hver er på to timer, har omtrent samme innhold. De gir en introduksjon til SPGR i en lett form. Opptakene er gjort i auditoriet med ditto kvalitet.

Hvordan lese SPGR diagram

SPGR-rommet er rammeverket vi benytter for analyse. Filmene nedenfor gir en introduksjon til dette rammeverket og gir grunnlag for å tolke resultater.

Feltdiagrammet

Feltdiagrammet er en analyse som viser en gruppes sosiale felt i SPGR-rommet.

Smidighetsdiagrammet

Smidighetsprofilen er en analyse som viser en persons atferdsprofil i SPGR-rommet.

Forelesninger fra "Teamet" Del 1

De tre forelesningene nedenfor gir en oversikt over Del 1 i boken "Teamet - utvikling, effektivitet og endring i grupper".

Andre forelesninger

Her er noen forelesninger som kan være relevant i forholdet til noen av kursene som tilbyes av SPGR institute AS.

Introduksjonsforelensinger til kurset "IKT og endring i komplekse organisasjoner"

De tre forelesningene nedenfor gir en oversikt over Del 1 i boken "Teamet - utvikling, effektivitet og endring i grupper".