Norwegian Swedish English Korean
 1. Forsiden
 2. Blogg
 3. SPGR metode
  1. SPGR - Hva og hvorfor
  2. SPGR - teoretisk grunnlag
  3. SPGR som instrument
 4. Tjenester & Kurs
  1. Analyse
  2. Sertifisering
  3. Kurs
  4. Konferanse
 5. Ressurser
  1. Videoforelesninger
  2. Litteratur og materiell
 6. SPGR Gyre Web
 7. Om oss
  1. Om Oss
  2. Kontakt oss

Om oss

SPGR institute har som formål å hjelpe de som har ansvar for å bygge gode team. Vi leverer tjenester, kurs, foredrag og rådgivning samt forskningsveiledning.
Selskapet ble etablert i 1980 med formål å utvikle konsepter og metodikk for utvikling av organisasjoner. Vi har alltid hatt en sentral kontakt med forskningsmiljø verden over og alle våre metoder og all rådgivning er forskningsbasert.
Vår Director of Research and Development, Endre Sjøvold, er tilknyttet NTNU og leder prosjektet Operativ Ledelse med hovedsamarbeidspartnere Forsvaret og Statoil. Prosjektets formål er å isolere de faktorer som får team til å mestre situasjoner preget av usikkerhet, kaos og stort mentalt press og utvikle metoder for å trene disse egenskapene. Endres inngang til gruppeforskning var via Bales forskergruppe ved Harvard.
Som navnet tilsier er vi ikke et tradisjonelt konsulentfirma, men et institutt hvor det vesentlige av inntekten går til utvikling og forskning.

Vi fremholder Spinnteorien for grupper som vårt bærende konsept. Denne integrerte teorien er utviklet over mer enn 70 år og utvikles stadig etter som ny forskning kommer til. Spinteorien er operasjonalisert ved SPGR (Systematisere Person-Gruppe Relasjonen) som er et metodebatteri utviklet over en periode på mer enn 30 år. Både Spinnteorien og SPGR metode er under kontinuerlig utvikling og SPGR er idag det mest moderne og solide instrument tilgjengelig på markedet. Tilsammen utgjør Spinnteorien for grupper og SPGR metode en filosofi for utvikling av team og organisasjoner som har vist seg å gi fremragende resultater i praksis.

SPGR metode....