Norwegian Swedish English Korean
 1. Forsiden
 2. Blogg
 3. SPGR metode
  1. SPGR - Hva og hvorfor
  2. SPGR - teoretisk grunnlag
  3. SPGR som instrument
 4. Tjenester & Kurs
  1. Analyse
  2. Sertifisering
  3. Kurs
  4. Konferanse
 5. Ressurser
  1. Videoforelesninger
  2. Litteratur og materiell
 6. SPGR Gyre Web
 7. Om oss
  1. Om Oss
  2. Kontakt oss

SPGR konferansen

«Hvordan styrke person-gruppe relasjonen»-konferansen 2019

SPGR-konferansen 2019 ble avholdt 13. - 14. mai 2019 på Akershus Festning i Oslo av FHS/Sjøkrigsskolen
i samarbeid med NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og SPGR Institute AS.

Se bloggpostene på bloggen vår for mer om de forskjellige presentasjonene og temaene fra konferansen.

Ett par utvalgte bloggposter:

Presentasjonsmateriell