Norwegian Swedish English Korean
 1. Forsiden
 2. Tjenester & Kurs
  1. Kurs
  2. Konferanse
  3. Analyse
  4. Sertifisering
 3. Ressurser
  1. Videoforelesninger
  2. Litteratur og materiell
  3. SPGR metode
 4. Blogg
 5. SPGR Gyre Web

Datofestede kurs

Kalenderen viser kurs som er datofestet og viser kurs som arrangeres selvstendig av SPGRinsitute og kurs som arrangeres i samarbeid med NTNUvidere.
Alle kurs kan arrangeres bedriftsinternt

(Oppdatert 03.02.2020)

Kalender

Start 6 mars 2020 [LEDIGE PLASSER]

Frokostsamling: Hvordan utvikle prestasjonsteam og innovasjonskraft. I NTNUs lokaler i Oslo sentrum.

Start 17-18 mars 2020 [LEDIGE PLASSER]

"Effektive team". Kurs med autorisering i SPGR (2 samlinger), Roros eller Trondheim.
Les mer om kurset her

Start 14-15 mai [LEDIGE PLASSER]

"SPGR konferansen 2020 - Team og lederskap in extremis", Oslo.
Les mer om konferansen her

Start 25-26 mai, andre samling 14-15 september 2020 [LEDIGE PLASSER]

"Operative ledelse - utvikling av prestasjonsteam". Hvordan skape innovasjonskraft og kapasitet (Blended: digitalt og samlingsbasert), Oslo.
Les mer om kurset her

Start 24 august 2020 [LEDIGE PLASSER]

"Makt og maktbruk i arbeidslivet". Anvende maktens dynamikk (1 dag), Oslo.
Les mer om kurset her

Start 2 september 2020 [LEDIGE PLASSER]

"Digitalisering - trusler og muligheter (3 samlinger hhv 2 sep, 15-16 okt og 16 nov), Oslo.
Les mer om kurset her

Start 7-8 september 2020 [LEDIGE PLASSER]

"Effektive team". Kurs med autorisering i SPGR (2 samlinger), Oslo.
Les mer om kurset her

Start 12-13 november 2020 [LEDIGE PLASSER]

"Effektive team". Kurs med autorisering i SPGR (2 samlinger), Oslo.
Les mer om kurset her

Start 23 november 2020 [LEDIGE PLASSER]

"Makt og maktbruk i arbeidslivet". Anvende maktens dynamikk (1 dag), Oslo.
Les mer om kurset her