Norwegian Swedish English Korean
 1. Forsiden
 2. Tjenester & Kurs
  1. Kurs
  2. Konferanse
  3. Analyse
  4. Sertifisering
 3. Ressurser
  1. Videoforelesninger
  2. Litteratur og materiell
  3. SPGR metode
 4. Blogg
 5. SPGR Gyre Web

Datofestede kurs

Kalenderen viser kurs som er datofestet og viser kurs som arrangeres selvstendig av SPGRinsitute og kurs som arrangeres i samarbeid med NTNUvidere.
Alle kurs kan arrangeres bedriftsinternt

(Oppdatert 04.05.2020)

Kalender

Start 11 mai 2020 Digital versjon [LEDIGE PLASSER]

"Digitalisering - trusler og muligheter (Nettbasert samt webinarer).
Les mer om kurset her

Start 14-15 mai [KoronaUTSATT]

"SPGR konferansen 2020 - Team og lederskap in extremis", Oslo.
Les mer om konferansen her

Start 15-16 oktober 2020, andre samling 21-22 januar 2021 [LEDIGE PLASSER]

"Operative ledelse - utvikling av prestasjonsteam". Hvordan skape innovasjonskraft og kapasitet (Blended: digitalt og samlingsbasert), Oslo.
Les mer om kurset her

Start 24 august 2020 [KoronaUTSATT]

"Makt og maktbruk i arbeidslivet". Anvende maktens dynamikk (1 dag), Oslo.
Les mer om kurset her

Start 2 september 2020 [KoronaUTSATT]

"Digitalisering - trusler og muligheter (3 samlinger hhv 2 sep, 15-16 okt og 16 nov), Oslo.
Les mer om kurset her

Start 7-8 september 2020 [KoronaUTSATT]

"Effektive team". Kurs med autorisering i SPGR (2 samlinger), Oslo.
Les mer om kurset her

Start 12-13 november 2020 [LEDIGE PLASSER]

"Effektive team". Kurs med autorisering i SPGR (2 samlinger), Oslo.
Les mer om kurset her

Start 23 november 2020 [LEDIGE PLASSER]

"Makt og maktbruk i arbeidslivet". Anvende maktens dynamikk (1 dag), Oslo.
Les mer om kurset her