Norwegian Swedish English Korean
 1. Forsiden
 2. Tjenester & Kurs
  1. Kurs
  2. Konferanse
  3. Analyse
  4. Sertifisering
 3. Ressurser
  1. Videoforelesninger
  2. Litteratur og materiell
  3. SPGR metode
 4. Blogg
 5. SPGR Gyre Web

Forskningsbasert praksis som Styrker Person-Gruppe Relasjonen

o Årets SPGR konferanse «Team og lederskap in extremis» er koronaUTSATT
o Se siste nytt på www.InnovativeTeams.no
o Se også Kurskalender.

Suksess i omstillings-, utviklings- eller forbedringsarbeid skyldes alltid velfungerende relasjoner og godt teamarbeid.

Vi er til for å gi deg praktiske metoder og råd som gjør at du lykkes, enten du er leder, konsulent, HR-ansvarlig eller forsker.

Våre råd er grunnlagt på den nyeste forskning kombinert med dyp historisk kunnskap og praktisk erfaring.

Selskapet ble etablert i 1980 med formål å utvikle konsepter og metodikk for prestasjonsforbedring i organisasjoner. Vi har i alle disse årene samarbeidet med forskningsmiljø verden over og våre metoder og rådgivning er forskningsbasert og er et institutt hvor inntekten går til utvikling og forskning.
Vår Director of Research and Development, Endre Sjøvold, samarbeidet med Robert Freed Bales (Harvard) og er idag tilknyttet NTNU hvor han leder prosjektet Operativ Ledelse som har som formål å finne hva som skal til for å utvikle team som mestrer situasjoner preget av usikkerhet, kaos og stort mentalt press. Endre har også betydelig erfaring fra omstillingsprosjekter både i Norge og inrternasjonalt.
Vi fremholder Spinnteorien for grupper som vårt bærende konsept. Spinnteorien integrerer teorier utviklet over mer enn 70 år og utvikles stadig etter som ny forskning kommer til. Spinteorien er operasjonalisert ved SPGR (Systematisere Person-Gruppe Relasjonen)

SPGR metode....

Følg oss for å få siste nytt

www.InnovativeTeams.no
Kurskalender

LinkedIn

Twitter

Facebook