Norwegian Swedish English Korean
 1. Forsiden
 2. Tjenester & Kurs
  1. Analyse
  2. Sertifisering
  3. Kurs
  4. Konferanse
 3. Ressurser
  1. Videoforelesninger
  2. Litteratur og materiell
  3. SPGR metode
 4. Blogg
 5. SPGR Gyre Web

Se siste nytt på www.InnovativeTeams.no

Vårt formål er å gi deg som er leder, konsulent, HR ansvarlig eller forsker, den nyeste kunnskap og de beste metoder i en form du kan anvende i ditt arbeid med team og omstilling.

Om oss

SPGR institute har som formål å hjelpe de som har ansvar for å bygge gode team. Vi leverer tjenester, kurs, foredrag og rådgivning samt forskningsveiledning.
Selskapet ble etablert i 1980 med formål å utvikle konsepter og metodikk for utvikling av organisasjoner. Vi har alltid hatt en sentral kontakt med forskningsmiljø verden over og alle våre metoder og all rådgivning er forskningsbasert.
Vår Director of Research and Development, Endre Sjøvold, er tilknyttet NTNU og leder prosjektet Operativ Ledelse med hovedsamarbeidspartnere Forsvaret og Equinor. Prosjektets formål er å isolere de faktorer som får team til å mestre situasjoner preget av usikkerhet, kaos og stort mentalt press og utvikle metoder for å trene disse egenskapene. Endres inngang til gruppeforskning var via Bales forskergruppe ved Harvard.
Som navnet tilsier er vi ikke et tradisjonelt konsulentfirma, men et institutt hvor det vesentlige av inntekten går til utvikling og forskning.

Vi fremholder Spinnteorien for grupper som vårt bærende konsept. Denne integrerte teorien er utviklet over mer enn 70 år og utvikles stadig etter som ny forskning kommer til. Spinteorien er operasjonalisert ved SPGR (Systematisere Person-Gruppe Relasjonen) som er et metodebatteri utviklet over en periode på mer enn 30 år. Både Spinnteorien og SPGR metode er under kontinuerlig utvikling og SPGR er idag det mest moderne og solide instrument tilgjengelig på markedet. Tilsammen utgjør Spinnteorien for grupper og SPGR metode en filosofi for utvikling av team og organisasjoner som har vist seg å gi fremragende resultater i praksis.

SPGR metode....

 • .. er det mest moderne teaminstrument på markedet idag
 • .. er det eneste som fanger dynamikken i teamet (nøkkelen til teamutvikling)
 • .. har analyser for ulike formål og nivå (individ, gruppe og organisasjon)
 • .. samler data via standardiserte instrument, direkte observasjon, og automatiserte biosensorer
 • .. baserer seg på mer enn 70 års forskning
 • .. har vært brukt i 40 år i Norge
 • .. oppdateres kontinuerlig basert på det siste fra forskning
 • .. bygger på Norges største normbase

Følg oss for å få siste nytt

LinkedIn

Twitter

Facebook

Kalender

Start Vår og høst 2020 [LEDIGE PLASSER]

"Effektive team". Kurs med autorisering i SPGR (2 samlinger), Oslo.
Les mer om kurset her

Start Høst 2020 [LEDIGE PLASSER]

"Digitalisering - trusler og muligheter (3 samlinger hhv 1, 2 og 1 dag), Oslo.
Les mer om kurset her

Start Høst 2020 [LEDIGE PLASSER]

"Makt og maktbruk i arbeidslivet". Forstå maktens dynamikk (1 dag), Oslo.
Les mer om kurset her

Start Vår 2010 [LEDIGE PLASSER]

"Operative team med høy prestasjon". Hvordan øke innovasjonskraft og kapasitet (Blended: digitalt og samlingsbasert), Oslo.
Les mer om kurset her

(Oppdatert 26.01.2020)