Norwegian Swedish English Korean
 1. Forsiden
 2. Blogg
 3. SPGR metode
  1. SPGR - Hva og hvorfor
  2. SPGR - teoretisk grunnlag
  3. SPGR som instrument
 4. Tjenester Kurs
  1. SPGR
  2. Kurs
 5. Ressurser
  1. Videoforelesninger
  2. Litteratur og materiell
 6. Forum SPGR
 7. Om oss
  1. Om Oss
  2. Kontakt oss

SPGR - teoretisk grunnlag

"Ingenting er så praktisk som en god teori" (Kurt Lewin)
Ulike teorier for hvordan grupper fungerer og utvikles danner basis for ulik praksis. En konsulent med bakgrunn i klassisk nord-amerikansk tradisjon vil legge stor vekt på systematiske observasjoner og kvantitative analyser for å finne en «fasit» som kan meldes tilbake til gruppen, mens en konsulent inspirert av den europeiske Tavistock tradisjonen vil opptre langt mer tilbakelent og primært la gruppen selv komme til erkjennelse om hvilke grunnleggende antagelser som styrer medlemmenes atferd.
Spinnteorien, som SPGR operasjonaliserer, er en integrert teori som bygger bro mellom ulike vestlige og asiatiske tradisjoner.

Spinnteorien er også sterkt inspirert av ulike kompleksitetsteorietiske forståelserammer. For eksempel er det sentrale "balanse" begrepet direkte sprunget ut fra disse. Spinteorien bygger på de samme "Big Four" som går igjen i alle teorier om gruppers utvikling. I Spinteorien kalles disse grunnleggende elementene for funksjoner etter Talcot Parsons terminologi.
Ulik gruppedynamikk beskrives på bakgrunn av "balansen" mellom de fire grunnleggende gruppefunksjonene. En gruppe har høy ytelse når dens dynamikk er tilpasset de oppgaver og krav gruppen møter og i Spinnteorien formuleres dette i ulike "formålsnivå". Siden det derfor ikke eksisterer noe slikt som "Det eneste beste team" kreves det ulike tilnærminger for å bringe team til økt ytelse.
Å hjelpe team til å øke sin ytelse heter i SPGR teminologi teambygging og har to viktige nyanser. Om teambyggingen har til formål å drille et team til økt ytelse i kjent kontekst, kalles det "teamtrening". Om teamet skal øke sin evne til å mestre uoversiktilge situasjoner kalles det "teamutvikling".

Hensikten med denne begrepsbruken er at målet for teamtrening og teamutvikling fordrer ulike fremgansmåter for å lykkes. Teambygging er alltid skreddersøm og kombinasjonen Spinnteori og SPGR metode gir deg det du trenger for å forstå og handle best mulig.