41 300 300
 1. Forsiden
 2. Blogg
 3. SPGR metode
  1. Hva er SPGR
  2. Hvorfor SPGR
  3. SPGR - teoretisk grunnlag
  4. SPGR som instrument
  5. De ulike nivåer i SPGR
  6. SPGR i tre steg - SPGR som arbeidsform
 4. Tjenester Kurs
  1. SPGR analyser
  2. Kurs
  3. Støtte
  4. Autorisering
  5. Workshops og Foredrag
 5. Ressurser
  1. Videoforelesninger
  2. Bokhandel
  3. Bibliotek
 6. Forum SPGR
 7. Om oss
  1. Om Oss
  2. Konsulenter
  3. Kontakt oss

De ulike nivåer i SPGR

Det er utviklet SPGR verktøy på individ-, gruppe- og organisasjonsnivå. Vektøyene understøtte metoder for utviklingsarbeid i tråd med SPGR teori på hvert av de tre nivåene.
SPGR verktøy fra alle nivå integreres og benyttes sammen med vel gjennomprøvde metoder. Gjennom sammensetningen av verktøy og metoder kan endringsprogrammene skaleres fra enkeltstående tiltak til omfattende transformasjonsprosesser. Alle konsulenter som bruker SPGR verktøy og metoder har gjennomgått autorisasjon.

SPGR-HUMRES (Organisasjon)

I likhet med produksjons- og finansbudsjett er det essensielt å følge opp det 'psykologiske' budsjettet i organisasjonen. Problemet med et 'psykologisk' budsjett er imidlertid at det hittil har vært vanskelig å følge opp i praksis. Resultatoppfølging, uansett område, er ikke bare kontroll, men viser også verd, gir motivasjon og fremmer læring. Konsekvensene av manglende resultatoppfølging er derfor dramatiske. SPGR-HUMRES verktøy for å følge utnyttelsen av de menneskelige ressursene. Disse verktøyene er forbedret gjennom flere års bruk i organisasjoner over ulike deler av verden.

SPGR-TEAM (Gruppe)

Arbeidsgruppen (avdeling eller prosjekt) er den primære byggesten i enhver organisasjon. Nøkkelen til suksess i alle endrings-/utviklingsprosesser ligger i mestring av samspillet i gruppen. SPGRTEAM er et sett av verktøy for analyse av grupperelasjoner, rollemønstre, identifisering av gruppeemosjoner og polarisering samt gruppens effektivitet.

SPGR360+ (Individ)

Det er i dag en allmen oppfatning at ledertrening isolert fra lederens team er meningsløs. Med formål personlig utvikling og ledertrening utferdiges SPGR360+ rapporter som omfatter det som ofte blir kalt 360 graders vurdering. Det innebærer at tilbakemeldingen ikke baserer seg på egenvurdering alene, men også vurdering fra kolleger (medarbeidere, side- og overordnede). SPGR360+ var det første av slike verktøy på markedet, og er fremdeles det eneste av slike verktøy som gir datagrunnlag for vurdering av lederegenskaper i forhold til den situasjonen som lederen til daglig virker. For hjelp til konfliktløsning er det utviklet egne polariseringsanalyser.