41 300 300
 1. Forsiden
 2. Blogg
 3. SPGR metode
  1. Hva er SPGR
  2. Hvorfor SPGR
  3. SPGR - teoretisk grunnlag
  4. SPGR som instrument
  5. De ulike nivåer i SPGR
  6. SPGR i tre steg - SPGR som arbeidsform
 4. Tjenester Kurs
  1. SPGR analyser
  2. Kurs
  3. Støtte
  4. Autorisering
  5. Workshops og Foredrag
 5. Ressurser
  1. Videoforelesninger
  2. Bokhandel
  3. Bibliotek
 6. Forum SPGR
 7. Om oss
  1. Om Oss
  2. Konsulenter
  3. Kontakt oss

SPGR som instrument

SPGR som instrument er en operasjonalisering av SPGR teori. SPGR instrumentet består av verktøy for direkte observasjon av grupper samt autoriserte skalaer til bruk i surveys, selv- og kollegavurderinger.

SPGR ble utviklet som instrument på begynnelsen av 1980 tallet. Selv om ideen med å kunne fremstille teamatferd i et faktoranalytisk rom er inspirert av Robert Freed Bales arbeider ved Harvard University, er ikke SPGR en direkte videreføring av de i sin tid banebrytende verktøyene som ble utviklet i dette miljøet *)

Den ideelle tilnærming til teamutvikling i nord-amerikansk tradisjon var systematisk observasjon og kvantitative analyser som kunne frembringe en "fasit" som kunne meldes tilbake til gruppen. Dette virket fremmed i europeisk tradisjon som i stor grad var forankret i psykanalytisk tenkning hvor konsulenten var mer tilbakelent og la vekt på at gruppen selv, gjennom refleksjon, skulle vinne økt kunnskap.
Utviklingen av SPGR skjøt fart da det viste seg mulig å identifisere atferdsklustre som beskrev den europeiske tradisjonens modell ved hjelp av Bales verktøy. Dette "felles" for de to tradisjonene representerte spiren til noe helt nytt. Utviklingen av SPGR var i tillegg inspirert av asiatiske kolleger som i større grad enn vestlige forskere vektla dynamikken mellom motsetninger og virkningen av intensitet i atferdsuttrykk i sosiale sammenhenger. Det matematiske aparatet som skulle til for å fange disse hårfine nyansene ble stilt til rådighet da kompleksitetsteoriene etterhvert ble operasjonalisert.

Selv om utviklingen av SPGR startet tidlig på åttitallet, fremstår instrumentet som det mest moderne på markedet og er fortsatt under kontinuerlig utvikling.
Idag ser vi tendenser til at instrument som gir "fasiten" igjen blir populære i praktisk teambygging. SPGR med sin vektlegging på pedagogiske fremstillinger, er det beste middel mot dette tilbakesteget.


*) Bales utviklet instrumentene IPA (Interaction Process Analysis), VCA (Value Content Analysis) og SYMLOG (SYstematic Multiple Level Observation of Groups) som alle i sin tid var banebrytende og gjorde oss i stand til å gjøre funn som tidligere ikke var mulig.