Norwegian Swedish English Korean
 1. Forsiden
 2. Blogg
 3. SPGR metode
  1. SPGR - Hva og hvorfor
  2. SPGR - teoretisk grunnlag
  3. SPGR som instrument
 4. Tjenester Kurs
  1. SPGR
  2. Kurs
 5. Ressurser
  1. Videoforelesninger
  2. Litteratur og materiell
 6. Forum SPGR
 7. Om oss
  1. Om Oss
  2. Kontakt oss

SPGR i tre steg - SPGR som arbeidsform

Allerede i 30-årene lanserte Kurt Lewin sin generelle modell for endring og utvikling, som i dag er grunnleggende element i alle modeller for ledelse av endring. De tre fundamentale fasene: UNFREEZE (gjøre mottagelig for endring), MOVE (utføre endringen) og FREEZE (sikre gevinsten av innsatsen) i Lewins modell er illustrert nedenfor. Uansett hvor findelt modeller for endring er, vil de ha elementer som kan identifiseres som å tilhøre en av disse tre fasene og i denne rekkefølgen. Dersom endringsarbeidet forseres ved å ikke sikre en tilstrekkelig forståelse for endringens nødvendighet (kommunikasjon/involvering), vil dette generere motstand. Dersom man ikke sikrer de oppnådde resultater gjennom endring av infrastruktur (systemer/belønningsstrukturer), vil organisasjonen falle tilbake til gammel adferd. Endrings programmer, uansett størrelse, som baserer seg på SPGR sikrer at alle de nødvendige steg for suksess er tatt.

Bruken av SPGR verktøy understøttes på alle nivå av litteratur og arbeidsbøker. Dette materiellet hjelper til med å strukturere arbeidet med å komme fra analyse til handling gjennom tre nødvendige steg:

Denne enkle og strukturerte malen for å komme fra analyse til handling danner grunnlaget for alle anbefalte arbeidsbøker i SPGR systemet. Dette om det gjelder lederutvikling eller omfattende organisasjonsendringer.