41 300 300
 1. Forsiden
 2. Blogg
 3. SPGR metode
  1. Hva er SPGR
  2. Hvorfor SPGR
  3. SPGR - teoretisk grunnlag
  4. SPGR som instrument
  5. De ulike nivåer i SPGR
  6. SPGR i tre steg - SPGR som arbeidsform
 4. Tjenester Kurs
  1. SPGR analyser
  2. Kurs
  3. Støtte
  4. Autorisering
  5. Workshops og Foredrag
 5. Ressurser
  1. Videoforelesninger
  2. Bokhandel
  3. Bibliotek
 6. Forum SPGR
 7. Om oss
  1. Om Oss
  2. Konsulenter
  3. Kontakt oss

Velkommen til Institutt for forskning og praksis som bidrar til å Styrke Person-Gruppe Relasjoner; SPGRinstitute

og nettverksportalen Forum SPGR. Se også vår blogg www.InnovativeTeams.no for siste nytt og kommentarer. (mer om oss her).

Vårt formål å gi ledere, konsulenter, HR personell og forskere som arbeider med team den nyeste kunnskap og metoder i en form de kan anvende i sin praksis.

Kalender

Start 01-02.12.2016 [LEDIGE PLASSER]

"Effektive team". Kurs med autorisering i SPGR (2 samlinger a 2 dager), Oslo.
Les mer om kurset her
Om autorisering

Start 16.02.2017 [LEDIGE PLASSER]

"Makt og maktbruk i arbeidslivet". Forstå maktens dynamikk (1 dager), Oslo.
Les mer om kurset her

Start 04-06.04.2017 [LEDIGE PLASSER]

"Team med høy ytelse". Kurs for teambyggere (1 samling a 3 dager), sted ikke bestemt.
Les mer om kurset her

11-12.04.2017 [LEDIGE PLASSER]

"Innovasjon og kreativitet i team". Hvordan skape grunn for nytenkning (1 samlinger a 2 dager), sted ikke bestemt.
Les mer om kurset her

(Oppdatert 08.10.2016)