Norwegian Swedish English Korean
 1. Forsiden
 2. Blogg
 3. SPGR metode
  1. SPGR - Hva og hvorfor
  2. SPGR - teoretisk grunnlag
  3. SPGR som instrument
 4. Tjenester Kurs
  1. SPGR
  2. Kurs
 5. Ressurser
  1. Videoforelesninger
  2. Litteratur og materiell
 6. Forum SPGR
 7. Om oss
  1. Om Oss
  2. Kontakt oss

Bibliotek

Her finner du litteratur om team og teamutvikling ... ...

For medlemmer av SPGR forum finnes der lenker til flere nedlastbare ressursene.

TEAMET - Utvikling, effektivitet og utvikling i grupper
Boken om hvordan grupper fungerer og hvordan de kan utvikles

Teamet - utvikling, effektivitet og endring i grupper.

Dette er en norsk lærebok for de som vil studere, utvikle og mestre team. Gjennom selvstendige bidrag vises nødvendigheten av å ta hensyn til gruppers forskjellighet i praktisk teambygging og forskning. Tema som gruppedynamikk, makt, konflikt, ledelse samt betydningen av nasjonal kultur behandles. De ulike teoriene fremstilles oversiktlig og knyttes til konkrete eksempler. En rekke metoder og praktiske verktøy presenteres. Boken oppfyller både behovene til den som ønsker en teoretisk fordypning og til praktikeren.

Forfatteren Endre Sjøvold er førsteamanuensis ved NTNU og innehar lang teoretisk og praktisk erfaring innenfor studier og utvikling av team.
Teamet foreligger nå i fjerde opplag. Boken er også utgitt på svensk ved Liber forlag.

Boken er tilgjengelig her.


Resultater gjennom team
Boken om hvordan langsiktig og målrettet teamutvikling gjennomføres

Resultater gjennom team.

Ulike oppgaver fordrer ulikt samspill i teamet. Et godt gruppesamarbeid og effektive team er en avgjørende faktor for alle virksomheter. Hensikten med denne boken er å gi deg metoder for å "treffe blink" i ditt arbeid for å heve prestasjonene i teamet. Enten det er snakk om å produsere eller nyskape er godt gruppesamarbeid og effektive team i dag en avgjørende faktor for alle virksomheter. Resultater gjennom team handler om hvordan man utvikler fremragende team - team som effektivt løser de oppgavene er satt til å løse. Forfatteren omsetter godt fundert teoretisk kunnskap til et praktisk verktøy. Han viser at teamutvikling er en langsiktig og systematisk prosess og han styrer unna enkle standardoppskrifter. Et viktig budskap i boka er at teamutvikling alltid er skreddersøm. Resultater gjennom team henvender seg til alle som skal lede eller hjelpe grupper til å yte sitt beste. Den gir verdifull innsikt i mellommenneskelig dynamikk noe som også gjør den til svært nyttig lesing i forbindelse med endringsprosesser.

Forfatteren Endre Sjøvold er førsteamanuensis ved NTNU og innehar lang teoretisk og praktisk erfaring innenfor studier og utvikling av team.

Boken er tilgjengelig her.